close
تبلیغات در اینترنت
مجموعه انیمیشن شرک shrek

فیلم و انیمیشن

مجموعه انیمیشن شرک shrek

انیمیشن شرک Shrek محصول شرکت دریم ورک آمریکایی درباره غول سبز رنگی است که در میان یک مرداب زندگی می کند و بر اثر اتفاقاتی درگیر ماجراهای عجیب و عشقی می شود که موجب خلق 4 انیمیشن بلند و 2 انیمیشن کوتاه

انیمیشن شرک Shrek محصول شرکت دریم ورک آمریکایی درباره غول سبز رنگی است که در میان یک مرداب زندگی می کند و بر اثر اتفاقاتی درگیر ماجراهای عجیب و عشقی می شود که موجب خلق 4 انیمیشن بلند و 2 انیمیشن کوتاه

مجموعه انیمیشن شرک shrek

مشاهده ویدئو های پربازدید